STRONA G紟NA
HISTORIA
STATUT
ZARZ.
TRENERZY
Junior m這dszy - rocznik 2006
Junior m這dszy - rocznik 2007
M這dzik I - rocznik 2008
M這dzik II - rocznik 2009
Dzieci 2010 i m
Dzieci
Rocznik 2003
Rocznik 2001/2002
Rocznik 2001/2002
Rocznik 2000
Rocznik 1999
IX Edycja OHML
SKxDKI
KONTAKT


Firma wspiera młodzieżową piłkę ręczną
 KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA

o przetwarzaniu danych osobowych

W zwi您ku z wej軼iem w 篡cie – w dniu 25 maja 2018 r. – rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz康zenie  o ochronie danych); Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej : RODO, niniejszym informujemy, 瞠:

1.Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Wis豉 P這ck wpisane do KRS pod nr 0000228296, przetwarza dane osobowe cz這nków stowarzyszenia - w tym zawodników  – oraz pracowników, w tym osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, kontrahentów, darczy鎍ów, wolontariuszy i uczestników dzia豉 statutowych stowarzyszenia (np. zawody, obozy, szkolenia).

2. Dane osobowe przetwarzane s w celu realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, w tym rejestracji

w  Polskiego Zwi您ku Pi趾i R璚znej.

 

3. Zgodnie z art. 6 RODO podstaw prawn przetwarzania danych osobowych   w Stowarzyszeniu stanowi:

a) zgoda osoby, której dane dotycz,

b) uprawnienie lub obowi您ek wynikaj帷y z przepisu prawa,

c) wykonanie umowy,

d) usprawiedliwiony interes administratora.

4. Dane osobowe b璠 przechowywane przez okres niezb璠ny do realizacji celów okre郵onych w pkt 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowi您uj帷ego prawa.

5. Ka盥ej osobie, której dane s przetwarzane, przys逝guje prawo do:

a) sprostowania danych, zgodnie z art. 16 RODO,

b) usuni璚ia danych „prawo do bycia zapomnianym”, zgodnie z art. 17 RODO,

c) ograniczenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 18 RODO, 

d) przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO 

e) sprzeciwu, zgodnie z art. 21 RODO

f) cofni璚ia zgody danych osobowych (w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa si na jej podstawie), ale cofni璚ie zgody nie wp造wa na zgodno嗆 z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

g) prawo wniesienia skargi do Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna , i przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporz康zenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

6. Wszelkie wnioski, pytania i 膨dania zwi您ane z przetwarzaniem danych osobowych mog by kierowane:

a) na adres e-mail: skfwislaplock@plo.pl 

 

b) na adres pocztowy: 09 - 400 P這ck , ulica ㄆkasiewicza 34 

 

c) pod numerem telefonu   (24) 367-65-45

 

Wstecz Do g鏎y 
Liczba wywo豉 artyku逝: 4663
KLAUZULA INFORMACYJNA
ORLEN HANDBALL MINI LIGA
LOGO
REGULAMIN
DRU玆NY
2014/2015
2015/2016
STANISxW SULI垶KI
MEDIA
SKF WISx PΜCK  |  P這ck, ul. ㄆkasiewicza 34  |  tel. 24 367 65 45  |  skfwislaplock@plo.pl
NIP: 774-28-47-037  |  KONTO: Bank PKO SA I Oddzia w P這cku 53 1240 3174 1111 0010 0575 5780